31.08.2011

Powstał MOK - Mysłowicki Ośrodek Kultury

Z dniem 1 września 2011, w wyniku połączenia dwóch mysłowickich instytucji kultury, tj. Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Trójkąt" oraz Miejskiego Centrum Kultury, powstał Mysłowicki Ośrodek Kultury - MOK.
Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu
„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"