20.12.2011

Przegląd Jasełek

Zapraszamy do wzięcia udziału w

Miejskim Przeglądzie Widowisk Jasełkowych i widowisk inspirowanych tematyką Świąt Bożego Narodzenia

Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, przedstawienie dorobku artystycznego szkół i organizacji społecznych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, prezentacja elementów tradycji kulturowych:  obrzędów, obyczajów, pieśni oraz stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, placówkach wychowawczych i instytucjach. Do przeglądu zapraszamy:
  • szkoły podstawowej (0 - III)
  • klasy szkoły podstawowej (IV - VI)
  • gimnazja, licea i instytucje
  • wszelkie organizacje społeczne działające na terenie Mysłowic
Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 19 – 20.01.2012 roku w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 10 stycznia 2012 roku kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora, z dopiskiem „Jasełka”. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie przeglądu - pobierz (plik w formacie PDF). Karta zgłoszenia - pobierz (plik w formacie PDF)
Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu
„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"