05.10.2011

Jakub Staroń Wystawa grafiki

Wystawa grafiki Jakuba Staronia pt. „Dialektyka znaku”

 wernisaż – 12 października 2011 r., godz. 18.00, Galeria MOK, ul. Grunwaldzka 7

(wystawa potrwa do 5 listopada 2011 r.)

  Jakub Staroń urodził się w Katowicach 1983 r. Od października 2010 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na stanowisku asystenta dr hab. Prof. UŚ Urszuli Szuścik w Zakładzie Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność malarstwo sztalugowe. Dyplom artystyczny z zakresu malarstwa sztalugowego pt.”Epitafium Papieskie”, zrealizował w pracowni prof. UŚ adi.IIst. Lecha Kołodziejczyka, dr Adama Molendy, adi. Krzysztofa Dadaka. Do dyplomu głównego dołączył dwa aneksy z dziedziny grafiki warsztatowej pt.”Epitafium Polskie” i rysunku pt.”Epitafium liternicze”. Aneksy zostały zrealizowane u prof.zw. Anny Kowalczyk – Klus. Każdy z trzech powyżej wymienionych elementów dyplomu artystycznego został zrealizowany techniką autorską. W okresie studiów otrzymał następujące wyróżnienia: - wyróżnienie honorowe Dziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie UŚ w Katowicach, za realizację wyróżniających się prac artystycznych w roku akademickim 2004/2005 - nagroda honorowa Dyrektora Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie UŚ w Katowicach, za realizację wyróżniających się prac artystycznych w roku akademickim 2005/2006 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008 Posiada w swoim dorobku artystycznym zrealizowanie kilku indywidualnych wystaw w kraju i za granicą, jak również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od stycznia 2010 roku, należy do stowarzyszenia “Musica Sacra”, której zadaniem statutowym jest zachowywanie pamięci o wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II na Skoczowskiej ziemi, dnia 22.05.1995 roku. Współpracuje również z parafialnym Muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie oraz ze stowarzyszeniem „Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” w Drogomyślu.    
AlterFest

Mysłowice, 23-24 lipca 2021r.

Zobacz szczegóły festiwalu!

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"