28.02.2012

"Budzenie wiosny"

Mysłowicki Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych

"Budzenie wiosny"

20.03.2012r. godz. 9:00

Zapraszamy wszystkie przedszkola do udziału i prezentacji spektakli o wiośnie. Termin przesyłania zgłoszeń do 9.03.2012 r. na adres:
Mysłowicki Ośrodek Kultury, Filia Brzezinka ul. Laryska 5 41-404, Mysłowice
 

Pliki do pobrania:

  [caption id="attachment_1735" align="aligncenter" width="566" caption="Mysłowicki Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych"]Mysłowicki Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych[/caption]
Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu
„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"