09.01.2012

Jasełka w filii Brzezinka

11.01.2012, godz. 17.00

Jak co roku przedszkolaki wraz z nauczycielami przygotowali dla mieszkańców  Mysłowic przedstawienie jasełkowe, które odbędzie się 11 stycznia 2012 w Mysłowickim Ośrodku Kultury, filia Brzezinka o godz. 17.00. Przedszkolaki z różnych grup wiekowych zaprezentują swoje umiejętności aktorskie, wokalne oraz muzyczne. Serdecznie zapraszamy!
Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu
„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"