DARMOWY INTERNET

Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu

 

„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”

 

Filie MOK

Mysłowice – Brzezinka – ul. Laryska 5
Mysłowice – Brzęczkowice – ul. Kawy 12
Mysłowice – Dziećkowice – ul. Długa 70 A
Mysłowice – Krasowy – ul. PCK 209 B

 

 Zakup sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, w ramach projektu Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”