ERASMUS+

„Przestrzeń publiczna – modele”

Od grudnia 2018 Regionalny Instytut Kultury w Katowicach wraz z partnerskimi instytucjami realizuje projekt Przestrzeń publiczna – modele finansowany z programu Erasmus +. Instytut jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury.

W ramach działania pracownicy trzech instytucji mieli szansę wziąć udział w szkoleniach w różnych krajach Unii Europejskiej. Celem szkoleń było podnoszenie kompetencji uczestników, by skuteczniej realizować niezawodową edukację dorosłych

 

W 2019 roku odbyło się 10 wizyt studyjnych i tym samym zakończono tę część projektu. W czerwcu przedstawiciele wszystkich instytucji konsorcjum wzięli udział w szkoleniu Museater and Augumented Cultural Herritage organizowanym przez European Grants International Academy Srl w Foligno, we Włoszech. Szkolenie dotyczyło poznania możliwości jakie dają nowoczesne techniki obrazowania rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz wirtualnej (VR) w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego. Szkolenie pozwoliło uczestnikom poznać dostępne rozwiązania technologiczne, które mogą być wdrażane przez różnego rodzaju podmioty zajmujące się tematyką kultury i dziedzictwa. Dzięki udziałowi w szkoleniu reprezentanci RIK, PCKul i MOK mogli w praktyce wypróbować niektóre z dostępnych rozwiązań i aplikacji, by przekonać się jak łatwo można rozwijać ofertę instytucji o rozwiązania AR i VR.

 

Przedstawiciel MOK w Mysłowicach wziął udział w szkoleniu pn. „Refugees and Immigrants: Social Inclusion to EU through Non-Formal Education”. Podczas szkolenia , które miało charakter warsztatowy pracownik MOK zdobył m.in. wiedzę dotyczącą zrozumienia sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym uchodźców) oraz poznał różne perspektywy problemów, z którymi te osoby się zmagają. Podczas wyjazdu duży nacisk kładziono na poznanie metod integracji i aktywizacji osób wymagających wsparcia społecznego.

 

Wszystkie zrealizowane wyjazdy szkoleniowe pozwoliły kadrze instytucji wchodzących w skład konsorcjum na wzbogacenie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności. Szkolenia były także dobrą szansą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy ich uczestnikami – reprezentującymi różnego rodzaju podmioty z różnych europejskich krajów.

 

Obecnie trwają prace związane z upowszechnianiem zdobytej wiedzy. Jednym z nich będzie organizacja spotkania, na którym zostaną zaprezentowane efekty mobilności, ich przebieg, najważniejsze elementy – wszystko w kontekście niezawodowej pracy z osobami dorosłych. Częścią spotkania będzie też promocja programu „Erasmus+ edukacja dorosłych” i możliwości jakie on daje m.in. dla przedstawicieli sektora kultury w województwie śląskim.

 

Konsorcjum zostało powołane do życia pod koniec 2017 roku, uwzględniając wspólnotę interesów oraz przeszłych doświadczeń wyselekcjonowanych instytucji kultury w województwie śląskim. Konsorcjum tworzą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (lider), Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury. Wszystkie te instytucje od wielu lat realizują swój profil działalności m.in. polegający na umiejętnym ingerowaniu w przestrzeń publiczną poprzez działalność kulturotwórczą . Każda z tych instytucji spełnia tę funkcję poprzez różne metody oraz formy działania uzyskując podobną, wysoką efektywność.

 

Mysłowicki Ośrodek Kultury dzięki szkoleniom poszerzył i nadal planuje rozwijać swoją ofertę edukacyjną w następujący sposób:

– Zajęcia komputerowe dla dorosłych i seniorów rozszerzone o wiedzę dotyczącą VR i AR.
Kontynuujemy nasze działania z poprzednich lat i proponujemy w naszej ofercie zajęcia komputerowe dla dorosłych i seniorów, które mają rozwijać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo wzbogacamy tematykę zajęć o zagadnienia związane z VR i AR, co w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na ich wiek, staje się niezwykle istotne.

 

– Zajęcia nowomedialne „Jak zostać Youtuberem”
W Mysłowickim Ośrodku Kultury prowadzimy zajęcia mające na celu rozwijać kompetencje dzieci i młodzieży z zakresu działań i aktywności w internecie. Zajęcia odbywają się w trzech placówkach MOK-u. Okazjonalnie zapraszamy także do uczestnictwa rodziców dzieci – np. podczas wernisażu prac. Organizacja spotkania dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami o tematyce VR i AR z pewnością spotka się z zainteresowaniem i stanie się okazją do zdobywania wiedzy zarówno przez dzieci jak i rodziców.

 

– Cyberkino Znicz
W istniejącej w Mysłowickim Ośrodku Kultury wystawie stałej pn. Minimuzeum Kina, w przyszłości pragniemy wprowadzić nowoczesne rozwiązania związane z VR i AR. Celem będzie stworzenie innowacyjnego narzędzia jakim jest aplikacja wykorzystująca kod QR (alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny), która pomoże w sposób ciekawy i niespotykany poznać historię kina i zgromadzonych eksponatów, jak również historię pracy kinooperatorów. W dzisiejszych czasach kiedy króluje branża cyfrowa i informatyczna przedstawienie dziedzictwa kulturowego właśnie przy użyciu narzędzi teleinformatycznych jest wręcz koniecznością. A dodatkowo uzupełnienie posiadanej wiedzy o elementy rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej to niebywała „gratka” dla miłośników nowinek technologicznych. I to mamy nadzieję przyciągnie rzesze zwiedzających, których coraz częściej trzeba zaskoczyć czymś innowacyjnym, aby zechcieli wziąć udział w dialogu kulturalnym.