Klub 100 Pociech

 

Klub 100 Pociech
Klub dla dzieci i rodziców "100 Pociech" jest odpowiedzią na potrzeby rodziców i ich dzieci, którzy poszukują miejsca aktywności twórczej, poradnictwa i wymiany doświadczeń. Wspólnie z rodzicami i ich pociechami tworzone jest miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, miejsce przytulne i mądre. Klub ma na celu budowanie relacji, pobudzanie kreatywności, ale także dostarczenie dobrej zabawy. Maluchy, wraz ze stawianiem pierwszych kroków, tworzą w sobie nawyk uczestnictwa w kulturze i działaniach artystycznych, a rodzice bawią się i tworzą wraz z pociechami, bo w tej relacji tkwi źródło sukcesu. Klub jest otwarty dla wszystkich rodzin z małymi dziećmi. 

W ramach Klubu 100 Pociech prowadzone są następujące zajęcia:

„Maluchy są dźwięczne” to zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0,5-2,5 lat prowadzone metodą Edwina E. Gordona, polegające na zabawie i improwizacji. Ich celem jest otwarcie na muzykę i muzykowanie poprzez osłuchiwanie z muzyką, włączenie dzieci do jej tworzenia, zarówno wokalnie, jak i ruchowo. Odbywa się to za pomocą śpiewanek i rytmiczanek, pomiędzy którymi zapada cisza, równie ważna w procesie umuzykalniania, jak same dźwięki. Pozwala ona na przyswojenie czy też „przetrawienie” muzyki i odpowiedź na nią.

Sensoplastyka® – elementy to zajęcia dla dzieci 1-6 lat, w których uczestniczą prawie wszystkie zmysły. Raj dla maluchów, bo można legalnie i do woli się brudzić. Jakie są korzyści? Uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie samodzielności, wychodzenie ze schematów, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Zasadami Pracy Metody Sensoplastyka®.

Oba rodzaje zajęć zakładają wspólną twórczą zabawę rodziców i dzieci, wspólne spędzanie czasu w atmosferze zabawy i kreatywności. Jednocześnie jest to okazja do spotkania z innymi rodzicami i wymiany doświadczeń.

„Brzdące dobrze brzmiące” to zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków. Na zajęciach pojawiają się elementy rytmiki, dzieci wraz z instruktorem śpiewają piosenki, grają też na instrumentach Orffa. Atmosfera, która panuje wśród uczestników jest wesoła i skłania do świetnej, muzycznej zabawy!

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA