Ośrodek

Historia

Mysłowicki Ośrodek Kultury został powołany do życia pierwszego września 2011 roku w wyniku połączenia Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Miejskiego Centrum Kultury.

Historia instytucji kulturalnych w Mysłowicach rozpoczyna się po roku 1945, kiedy to instytucje te zaczęły powstawać dosłownie z niczego.

 

Ich działalność można podzielić na kilka etapów, które związane były z funkcjonowaniem oraz ich rozwojem.


I etap przypada na lata 1953 – 1958

W październiku 1953 roku miało miejsce otwarcie Klubu Fabrycznego Mysłowickich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego i Bytomskiej Fabryki Mebli Zakład nr 4, który był przodkiem Domu Kultury w Mysłowicach. Od początku swojego istnienia Klub Fabryczny przybliżał mieszkańcom szeroko rozumiane życie kulturalne poprzez:

 • wystawianie szeregu spektakli teatralnych,
 • działalność sekcji teatralnej, muzycznej, fotograficznej.

 

Teatr robotniczy i teatr lalek funkcjonujące przy Klubie pracowały bardzo aktywnie docierając ze swoimi spektaklami do rożnych miejscowości ówczesnego województwa katowickiego. Zainteresowania najmłodszych rozwijał zespół dziecięcy, również prężnie rozwijający się w tym czasie.

 

II etap to lata 1959 – 1963

Rozpoczęcie kolejnego etapu działalności związane jest z przemianowaniem Klubu Fabrycznego na Dom Kultury Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Terenowego i Rzemiosła. W tym okresie warto zwrócić szczególną uwagę na upowszechnianie działalności muzycznej realizowane przez:

 • czynne uprawianie muzyki – działalności grup muzycznych,
 • bezpośredni kontakt poznawczy z dziełami muzycznymi,
 • działania towarzystwa śpiewaków i chóry,
 • rozwój nowych form muzycznych związany z rozwojem muzyki rozrywkowej,
 • kursy gry na instrumentach.

 

III etap przypada na lata 1964 – 1981

W roku 1964 placówka zostaje przemianowana na Międzyzakładowy Dom Kultury. Fakt ten związany jest z finansowaniem placówki. Od tego czasu Międzyzakładowy Dom Kultury przejmuje patronat nad zespołami i chórem zapewniając im kontynuację działalności. Prowadzi działalność oświatowo – wychowawczą poprzez:

 • wieczorki autorskie,
 • prelekcje oraz spotkania z działaczami kultury i sztuki,
 • prowadzenie Koła Upowszechniania Sztuki,
 • działalność amatorskiego ruchu artystycznego,
 • tworzenie Biblioteki Wiedzy o Kulturze.

 

Instytucja współpracuje z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami społeczno–kulturalnymi, biblioteką miejską, organizacjami młodzieżowymi w zakresie organizacji i rozwoju kultury w mieście.

W 1973 roku władze miasta podejmują decyzję o przebudowie i rozbudowie Domu Kultury.

 

IV etap przypada na okres 01.04.1981 – 31.08.2011

Pierwszego kwietnia 1981 roku powołano do życia mocą Zarządzenia Prezydenta Miasta – Miejskie Centrum Kultury. Od tamtej pory instytucja jest jednostką budżetową i posiada osobowość prawną. Obejmuje dwa połączone ze sobą budynki przy ul. Grunwaldzkiej 7 i Strumieńskiego 4. Prowadzi liczne sekcje oraz kółka zainteresowań cieszące się dużym zainteresowaniem.


V etap przypada na okres 4.06.1992 – 31.08.2011

Uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 04 czerwca 1992 roku utworzono komunalną instytucję kultury pod nazwą “Świetlica Środowiskowa” z siedzibą przy ul. Strumieńskiego 2. Od tego momentu w Mysłowicach działały równocześnie dwa ośrodki życia kulturalnego w mieście, co pozwoliło na poszerzenie oferty kulturalnej.

 

W roku 1994 zmieniono nazwę ze „Świetlica Środowiskowa” na Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki „TRÓJKĄT” z siedzibą w Mysłowicach – Brzezince przy ul. Laryskiej 5. Zaadaptowano świetlice Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zlikwidowano, świetlice Krasnal, Słoneczko i Banał, a powstały filie Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki “TRÓJKĄT” w dzielnicach: Brzezinka, Morgi, Kosztowy, Dziećkowice, Wesoła, Brzęczkowice, Janów oraz Krasowy. W ten sposób dostęp do kultury stał się o wiele łatwiejszy dla mieszkańców z poza centrum Mysłowic.

 

MOKiS „TRÓJKĄT” był organizatorem i współorganizatorem większości imprez plenerowych we wszystkich dzielnicach Mysłowic. Placówki dysponowały miejscami wystawienniczymi i galeriami, w których odbywały się wernisaże wystaw rodzimych oraz zagranicznych artystów. Odbywały się wyjazdowe plenery malarskie, muzyczne, teatralne dla uzdolnionej młodzieży jak i dla artystów profesjonalnych. „TRÓJKĄT” Był organizatorem Mysłowickiego Przeglądu Szkolnej Twórczości Plastycznej, Mysłowickich Warsztatów Teatralnych, a także Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nobliści w Mysłowicach”.

 

Największym przedsięwzięciem, które koordynował MOKiS był Międzynarodowy Festiwal Sztuki MEDIAWAVE, który został zainicjowany w 2004 roku. Wydarzenie to powstało dzięki nawiązaniu współpracy z Ośrodkiem Kultury Levice ze Słowacji. Festiwal Multimedialny MEDIAWAVE – INDUSTRIAL SILESIA to międzynarodowa impreza oparta na szeroko pojętej wymianie kulturalnej poprzez koncerty, wernisaże, taniec i kinematografię.

 

Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki “Trójkąt” prowadził bardzo szeroką działalność wydawniczą na potrzeby własne oraz miasta. Wydanych zostało kilka pozycji książkowych tj. “Powrót do źródeł śląskiej tradycji” (jedyna książka w Polsce napisana gwarą śląską, przedstawiająca śląski rok obrzędowy), śpiewnik pieśni śląskich “Śpiwomy po naszymu” oraz pierwsza część “Historii Kosztów” autorstwa Tomasza Wrony jak również “Dziećkowice w rysunkach” Barbary Precz. Ponadto ukazały się trzy zeszyty nutowe z pieśniami na chór ks. A.H.Chlondowskiego. Wydane zostały kasety z koncertów z II Mysłowickiego Przeglądu Chórów, propagującą muzykę chóralną i płyty CD zespołu folklorystycznego “My Kosztowioki”. Wydawnictwo MOKiS-u wydało dwa tomiki poezji.

 

V etap rozpoczął się 01.09.2011 roku

01.09.2011 roku w wyniku połączenia Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Miejskiego Centrum Kultury powołany został do życia Mysłowicki Ośrodek Kultury.

 

Nowo utworzony Mysłowicki Ośrodek Kultury, połączonymi siłami, konsekwentnie realizuje działania mające na celu promocję sztuki, a także zaszczepianie i pielęgnację szeroko pojętych zamiłowań kulturalnych zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Oferując liczne zajęcia, propaguje jedną, ponadczasową ideę: twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu.