05.04.2022

Efektywna komunikacja - zajęcia w języku angielskim!

Otwieramy zapisy na zajęcia, prowadzone przez naszego wolontariusza Floriana w języku angielskim! Zajęcia z "Efektywnej komunikacji" będą odbywały się w czwartki o godzinie 17:00 w sali 206 w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7.

 

Zapisy: 500-186-320

 

Effective Communication

A practical curse to Improving your Social Intelligence, Presentation, Persuasion, and Social Speaking.

How to develop good communication skills

Public Speaking: from fear to fun

- Improve your body language

- Build your confidence on stage

- The magical science of storytelling

English Exam: Matura

- How to start a conversation

- How to make your language “richer”

- Stop saying “very” “nice”

 

Efektywna komunikacja

Kurs praktyczny w celu poprawienia umiejętności społecznych, autoprezentacji, perswazji i publicznych wystąpień

Jak rozwijać umiejętności komunikacji społecznej:

Publiczne przemówienia: od tremy do zabawy

- Popraw swoją mowę ciała

- Zdobądź pewność siebie na scenie

- Magiczna sztuka opowiadania historii

Matura ustna z języka angielskiego:

- Jak rozpocząć rozmowę

- Jak wzbogacić swoje słownictwo

- Przestań mówić “very” I “nice”

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"