02.11.2011

Grant dla MOK-u!

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że projekt "Eksperymentatorzy" czyli koło młodych naukowców, stworzony przez Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju WIDMO przy Uniwersytecie Śląskim i pod patronatem oraz z udziałem merytorycznym Mysłowickiego Ośrodka Kultury, znalazł się wśród zwycięzców programu grantowego "Bank Ambitnej Młodzieży" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Przypominamy, że projekt ten to druga edycja bezpłatnych warsztatów dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich interesujących się dziedzinami przyrodniczymi, w szczególności ich aspektem badawczym. Spotkania są poświęcone widowiskowym doświadczeniom z zakresu chemii, fizyki i biologii, które charakteryzuje łatwość wykonania bez potrzeby angażowania skomplikowanego sprzętu.

[caption id="attachment_980" align="alignright" width="207" caption="Eksperymentatorzy"]Eksperymentatorzy[/caption]

Czynne uczestnictwo w sekcji to nie tylko szansa obserwowania intrygujących zjawisk na własne oczy, ale i świetna okazja do wspólnego snucia wniosków celem kształtowania umiejętności poprawnej interpretacji. Aktywne poznawanie praw obowiązujących w otaczającym nas świecie poprzez pełne pasji szukanie racjonalnych wyjaśnień dla rozważanych przemian stanowi najlepszą metodę przyswajania wiedzy ze zrozumieniem, a także sposobność ćwiczenia analizy eksperymentu zgodnej z filozofią arkuszy egzaminu gimnazjalnego tudzież matury.

Program zostanie wzbogacony o gry i zabawy edukacyjne, aby zawiłości przedmiotów ścisłych przekazywać w atrakcyjnej i przystępnej formie. Biorąc udział w pracach sekcji „Eksperymentatorzy”, można ponadto zetknąć się z tematyką obecnych dociekań naukowców oraz opanować wybrane zasady BHP i dobrej praktyki laboratoryjnej.

Organizatorzy nawiązują tą propozycją do obchodów Międzynarodowego Roku Chemii (IYC 2011) oraz setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej – Curie (MSC 100). Warsztaty objął honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Za warstwę merytoryczną odpowiada zespół dydaktyków – wolontariuszy skupionych w Studenckim Kole Naukowym Zrównoważonego Rozwoju WIDMO. Pragną oni zdobywać dalsze doświadczenie na polu popularyzacji nauki, ewaluować autorskie ćwiczenia implementujące metody aktywizujące w proces nauczania oraz dodatkowo prowadzić studia na temat wspólnego eksperymentowania jako alternatywnej drogi modelowania konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi. Zdjęcia z wcześniejszych działań grupy znajdują się pod adresem http://us.edu.pl/node/149441.

Termin realizacji warsztatów:

październik 2011 – styczeń 2012.

Zajęcia będą odbywać się co tydzień w Mysłowickim Ośrodku Kultury, przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"