18.05.2020

Kultura w sieci

Słuchajcie! Udało się! Mamy to! Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura w sieci, finansowanego ze środków MKIDN. 60 000 000 zł trafi do beneficjentów w całym kraju na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci w czasie epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty działań dostępne będą za darmo w Internecie. MOK jest w gronie beneficjentów mamy aż 66 tys. i to jest fantastyczna wiadomość! Warto dodać, że Kultura w sieci spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Wkrótce poinformujemy Was o naszych pomysłach wykorzystania dotacji. Praca wre, a my skaczemy do góry z radości.

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"