02.01.2013

Miejski Przegląd Widowisk Jasełkowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Miejskim Przeglądzie Widowisk Jasełkowych i widowisk inspirowanych tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 17 – 18.01.2013 w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7. Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, przedstawienie dorobku artystycznego szkół i organizacji społecznych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, prezentacja elementów tradycji kulturowych :  obrzędów, obyczajów, pieśni oraz stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, placówkach wychowawczych i instytucjach . Do przeglądu zapraszamy wszelkie grupy przedszkolne, szkolne, grupy nieformalne, organizacje społeczne działające na terenie Mysłowic.

Regulamin

1. Grupa teatralna może zaprezentować jedno przedstawienie, którego czas trwania nie może przekroczyć 25 minut (przygotowanie na scenie – do 5 minut) 2. Jury oceni:
  • dobór repertuaru do możliwości wykonawców,
  • kulturę słowa,
  • ruch sceniczny,
  • celowość użycia kostiumów, scenografii i muzyki,
  • ogólne wrażenie artystyczne
  • zgodność z tradycjami jasełkowymi
  • walory wskazujące na użycie nowoczesnych form
3. O sposobie podziału nagród decyduje jury. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 4. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie na płytach CD (nie mp3) z dokładnym opisem. Możliwe jest również wystawienie przedstawienia z akompaniamentem na żywo (wyłącznie pianino). 5. Organizator nie zapewnia elementów scenografii (z wyjątkiem tła, krzeseł, stołów); istnieje również możliwość podwieszenia scenografii na sztankiecie. 6. Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 17 – 18.01.2013 w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7. 7. Przeglądowi towarzyszyć będą konsultacje i serdeczne rozmowy a Jurorami. 8. Informacja o dokładnym terminie i godzinie prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej MOK i zostanie przekazana telefonicznie przedstawicielom zespołów teatralnych w terminie do 15 stycznia 2013 roku. Kolejność występów ustala organizator. 9. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 11 stycznia 2013 roku kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia ( decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora podany powyżej z dopiskiem „Jasełka”. 10. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu. 11. Istnieje możliwość wcześniejszej próby na deskach sceny MOK, po wcześniejszym ustaleniu z Działem Animacji.

Do pobrania

ALTERFEST 2023

21-22.07.2023

Mysłowice, Park Słupna

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"