05.04.2022

Finał konkursu Mysłowice Mają Talent - transmisja na żywo!

Finał konkursu Mysłowice Mają Talent

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"