23.10.2012

Podsumowanie projektu Sit.Com

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie projektu "SIT.COM. Siła Inicjatyw Twórczych - Cel Odczarowane Mysłowice", które odbędzie się 26.10.12 o godz. 18.00 w MOK'u przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Galerii Dużej. Podczas wernisażu zostanie zaprezentowana galeria fotografii z "odczarowanych" podwórek i wycieczki do Zakopanego, będącej uwieńczeniem współpracy mieszkańców z MOK'iem jak również efekty konkursu na "Podwórkowy Pamiętnik". Poza tym w tym dniu wszystkie osoby najbardziej zaangażowane w projekt otrzymają nagrody i upominki. Imprezie będą towarzyszyć występy wokalne sekcji MOK'u oraz pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu Zespołu Tańca Irlandzkiego "Galway". Zapraszamy!

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"