24.01.2024

Praca w MOKu!

 

Mysłowicki Ośrodek Kultury poszukuje osoby na stanowisko:

 

Główny Księgowy

 

Zakres obowiązków/opis stanowiska:

 

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych

 

- zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu

 

- planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi instytucji

 

- raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów

 

- czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki

 

- zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE

 

- prowadzenie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego, rozliczanie deklaracji Vat oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami

 

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej

 

- sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych

 

- opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonywania

 

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 

- przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej

 

- rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

 

 

Nasze wymagania:

 

- wykształcenie wyższe (finanse i rachunkowość/ekonomia)

 

- min. 6 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego

 

- doskonała praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych

 

- nieposzlakowana opinia

 

 

 

Ponadto osoba kandydująca na powyższe stanowisko powinna posiadać znajomość prawa w zakresie:

 

- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 

- ustawy o finansach publicznych,

 

- ustawy o rachunkowości,

 

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Mile widziane:

 

- doświadczenie w księgowości w instytucji kultury

 

- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

 

- znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

- umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (m.in. Word, Exel), oraz programu księgowego OPTIMA

 

- wysoka kultura osobista

 

 

Oferujemy:

 

- zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę w formie stacjonarnej

 

- pracę w kreatywnym, otwartym zespole w dynamicznie działającej instytucji kultury

 

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia

 

- nagrodę roczną oraz dofinansowanie w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. z okazji świąt i urlopu wypoczynkowego).

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego oraz podpisanej klauzuli informacyjnej (skan) wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska wyłącznie na adres e-mail: sekretariat@m-ok.pl, do 15.02.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami. W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z p.o. Głównego Księgowego pod nr tel. 570 401 511.

 

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

ALTERFEST 2023

21-22.07.2023

Mysłowice, Park Słupna

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"