30.11.2022

REALIZUJEMY INICJATYWY

W okresie 21.11-12.12.2022 Mysłowicki Ośrodek Kultury jest realizatorem wniosków zgłoszonych w konkursie na inicjatywy oddolne, który został rozstrzygnięty w dniu 5 października 2022 r. Wspólnie z Organizatorem – Urząd Miasta w Mysłowicach i Partnerami - Stowarzyszenie MOST i Klub Inicjatyw Lokalnych, realizujemy trzy inicjatywy dla wskazanych dzielnic: Piasek, Stare Miasto i Centrum:

  • Zmiana wizerunku Starego Miasta poprzez mural przy ul. Powstańców 12

  • Aktywizacja mieszkańców dzielnicy Centrum poprzez działania oddolne; Warsztaty artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Centrum 

  • Aktywizacja mieszkańców dzielnicy Piasek poprzez działania oddolne; Warsztaty artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Piasek
     

Ku naszej wielkiej uciesze, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, prace nad muralem trwają nieprzerwanie od 19 listopada. Autorem projektu jest Stowarzyszenie Dajse. Projekt muralu przy ulicy Powstańców w Mysłowicach nawiązuje i podkreśla historię budynku, na którym się znajduje - domu kolejarza. Projekt w syntetyczny sposób ukazuje historię kolei. Autorom i organizatorom zależało na ukazaniu ciągłego rozwoju kolei i różnorodności jej wykorzystania. Kolej na przestrzeni lat ulegała transformacji, od transportu szynowego z trakcją konną po szybkie koleje Pendolino. Sposób ukazania poszczególnych faz rozwoju odbywa się od góry do dołu, co jest jedną z najbardziej czytelnych form prezentacji. Po prawej stronie widnieje postać konduktorki, która jest ukłonem w stronę wszystkich osób pracujących na kolei - w tym, bardzo często, kobiet. Wybrana kolorystyka nawiązuje do śląska i przemysłu wydobywczego. Mural dzięki temu będzie pełnił funkcje zarówno estetyczno- wizualną, jak i edukacyjną.

 

Warsztaty artystyczne zaplanowane w wybranych wnioskach odbywać się będą w dniach:
8 grudnia 2022 r., godz. 17:00-19:00, w siedzibie Klubu Inicjatyw Lokalnych w Parku Zamkowym - temat warsztatów: kolaż; 
12 grudnia 2022 r., godz. 10:00-12:00 w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 - temat warsztatów: nowoczesny dizajn. 

Warsztaty prowadzić ć będą absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczestnicy otrzymają niezbędne narzędzia i przyrządy malarskie. Zajęcia utrzymane będą w łatwej i przyjaznej formie, tak aby osoby nie związane dotąd ze sztuką mogły czuć się komfortowo, wykonać być może pierwsze w swoim życiu dzieło i zabrać je ze sobą. Te aktywności mają przede wszystkim na celu otwarcie się na sztukę, przełamanie barier związanych z samodzielnym tworzeniem, jak również uzewnętrznienie emocji i odkrycie nowych form ekspresji. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Osoby lub grupy zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 500186320 (Dział Imprez i Animacji Kultury MOK).
 

Organizator: Urząd Miasta 

Partnerzy: Stowarzyszenie MOST i Klub Inicjatyw Lokalnych 

Realizator wniosków/dotowany - Mysłowicki Ośrodek Kultury 

Sponsor w ramach przygotowania ściany do realizacji murala przy ul. Powstańców 12 - Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowic 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Aktywna Integracja pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”.

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"