27.03.2012

Sit.com - Odczaruj swoje podwórko!

Projekt sit.com - Siła Inicjatyw Twórczych Cel Odczarowane Mysłowice

17.04.2011 (wtorek), godz. 16:30 - 18:00
Mysłowice - Piasek, Podwórko pomiędzy ul. Świerczyny i  Sobieskiego.
  W programie: - Teatr - Taniec - Konkursy z nagrodami - Twórcze gry i zabawy Serdecznie zapraszamy do udziału! * W razie niepogody impreza zostanie zorganizowana w innym terminie

Inicjatywa Odczarowane Podwórka prowadzona przez Mysłowicki Ośrodek Kultury doceniona została przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na realizację projektu SIT.COM – Siła Inicjatyw Twórczych. Cel Odczarowane Mysłowice przekazano 30 tysięcy złotych.

„Odczarowane podwórka” to cykl zabaw dla dzieci, przygotowany przez pracowników Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jego celem jest ożywienie dzielnic, w których brakuje koloru i atrakcji dla dzieci.

Projekt w nawiązaniu do działań przeprowadzonych we wrześniu i październiku zeszłego roku, jest próbą rozwiązania problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z najbiedniejszych i zaniedbanych robotniczych dzielnic miasta. Wprowadzenie działań przewidzianych w projekcie ma być alternatywą na spędzanie wolnego czasu, ukazując nowe ścieżki indywidualnego rozwoju, jednocześnie modelując więzi grupowe i scalając lokalną społeczność.

SIT.COM to spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą, zróżnicowane warsztaty tematyczne, działania multimedialne, instalacje, happeningi, konkurs na najbardziej odczarowane podwórko, nagrody i wiele, wiele innych.

SIT. COM daje nam jeszcze większe możliwości na odczarowywanie przestrzeni miejskich. To duże przedsięwzięcie jak na skalę naszego miasta, dlatego tym bardziej cieszymy się i z niecierpliwością oczekujemy wiosny aby wystartować z realizacją projektu. - mówi Michał Skiba, zastępca dyrektora MOK.

ETAPY PROJEKTU

ETAP I

od 1 do 30 marca 2012 r. Spotkania z radami osiedli, wizja lokalna poszczególnych podwórek.

ETAP II

od 2 kwietnia do 31 maja 2012 r. Spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą poszczególnych podwórek.Wspólne gry i zabawy twórcze oparte na interakcji, mają na celu zachęcić młodzież do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy pamiętnik dokumentujący metamorfozę podwórek. Na tym etapie z każdego podwórka zostanie wybrana grupa liderów spośród starszych dzieci oraz młodzieży. To z nimi zostaną przeprowadzone warsztaty mające za temat zmianę oblicza ich podwórkowej przestrzeni.

ETAP III

od 1 czerwca do 30 czerwca 2012 r. Pozyskani liderzy będą uczestniczyć w spotkaniach z zakresu: projektowania przestrzeni, animacji społecznej, pozyskiwania sponsorów, elementów pedagogiki zabawy, warsztatów kreatywnego myślenia i rozwoju osobowości, zajęć z ogrodnictwa, filmów i fotografii.

ETAP IV

od 1 lipca do 30 sierpnia 2012 r. Oficjalne ogłoszenie konkursu na najbardziej odmienione podwórko. Wdrażanie i wykorzystanie nabytych przez liderów wiadomości w celu zmiany oblicza podwórka. Ich działania będą prowadzone pod okiem animatorów, z którymi będą pozostawać w stałym kontakcie.

ETAP V

od 1 września do 30 października 2012 r. Odbędzie się oficjalne podsumowania projektu , otwarcie wystawa multimedialnej, prezentuje przeobrażania się podwórek, wystawa fotografii, filmów dokumentująca projekt, zostanie wyłonięte zwycięskie podwórko. W tym okresie chcielibyśmy zorganizować wycieczkę dla najbardziej zaangażowanych liderów podwórkowych.

Podwórka odczarowujemy w kolejności:

3 kwietnia 2012 r., godz. 16.30 Podwórko przy ul. Powstańców 21 (Przewiązka) 10 kwietnia 2012 r., godz. 16.30 Podwórko przy ul. Laryskiej 8 (Brzezinka) 17 kwietnia 2012 r., godz. 16.30 Podwórko między ul. Świerczyny i ul. Sobieskiego (Piasek) 24 kwietnia 2012 r., godz. 16.30 Podwórko przy ul. Portowej (Słupna) 8 maja 2012 r., godz. 17.00 Podwórko przy ul. Górniczej (Rymera) 15 maja 2012 r., godz. 17.00 Podwórko przy ul. Wyspiańskiego (Klachowiec) 22 maja 2012 r., godz. 17.00 Podwórko między ul. Pocztową i ul. Asnyka 29 maja 2012 r., godz. 17.00 Podwórko przy ul. Bytomskiej 17  

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"