20.04.2012

Zostań Młodzieżowym Prezydentem Mysłowic

Wzorem lat ubiegłych z okazji zbliżającego się wielkiego święta wszystkich Dzieci każdy młody mieszkaniec Mysłowic, który weźmie udział w konkursie “Zostań Prezydentem Mysłowic” będzie miał możliwość pełnić tę jakże ważną funkcję w dniu 1 czerwca.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Prezydent Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Mysłowicki Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w dwóch konkursach skierowanych do dzieci i młodzieży mieszkających w Mysłowicach. Aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie konkursy są tematycznie zróżnicowane.

„Zostań Prezydentem Mysłowic”

Konkurs „Zostań Prezydentem Mysłowic” adresowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zainteresowanie mysłowickiej młodzieży sprawami Miasta, popularyzacja wiedzy o Mieście oraz promocja Mysłowic. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie strategii rozwoju Miasta Mysłowice pn. „Mysłowice – miasto przyjazne dzieciom i młodzieży”. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie konkursu który polegał będzie na zaprezentowaniu swojej osoby w temacie „Dlaczego będę dobrym Młodzieżowym Prezydentem Miasta”. Zwycięzca konkursu w dniu 1 czerwca br. będzie pełnił funkcję Młodzieżowego Prezydenta Miasta.

„Mysłowice Moich Marzeń”

Konkurs „Mysłowice Moich Marzeń” adresowany jest dla mysłowickich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie zamiłowań plastycznych i poetyckich oraz popularyzowanie wiedzy o mieście Mysłowice. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej (przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych) lub wiersza (uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych), których tematyka związana będzie oczywiście z miastem Mysłowice. Laureaci konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wręczone zostaną podczas uroczystości i obchodów Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca br.

Do pobrania:

[caption id="attachment_2240" align="aligncenter" width="566" caption="Konkurs "Zostań Młodzieżowym Prezydentem Mysłowic""]Konkurs "Zostań Młodzieżowym Prezydentem Mysłowic"[/caption]

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"