26.10.2011

Konkurs na logo - ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu na logo dla Mysłowickiego Ośrodka Kultury zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2011 r. Opóźnienie jest spowodowane dużą ilością nadesłanych projektów, ich różnorodnością, a co za tym idzie trudnością w dokonaniu wyboru.

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"