11.07.2012

Konkurs na najbardziej odczarowane podwórko

Prezydent Miasta Mysłowice, Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej odczarowane podwórko w Mysłowicach realizowanym w ramach projektu SIT.COM – Siła Inicjatyw Twórczych. Cel Odczarowane Mysłowice.

Głównym założeniem projektu jest ożywienie oraz aktywizacja mieszkańców podwórek w dzielnicach, w których brakuje kolorowych przestrzeni i miejsc do bezpiecznych i atrakcyjnych zabaw dla dzieci i spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych. Mysłowicki Ośrodek Kultury za sprawą pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  pracowników, animatorów, wykładowców, zaplecza technicznego jakim dysponuje chce wprowadzić widoczne zmiany na rzecz przestrzeni publicznej ośmiu wcześniej zaanimowanych podwórek miasta Mysłowice.

Konkurs kierowany jest do mieszkańców ośmiu podwórek naszego miasta:
  • podwórko przy ul. Bytomskiej 17,
  • podwórko między ul. Pocztową i ul. Asnyka (Wesoła),
  • podwórko przy ul. Wyspiańskiego (Klachowiec),
  • podwórko przy ul. Górniczej (Rymera),
  • podwórko przy ul. Portowej (Słupna),
  • podwórko przy ul. Świerczyny i Sobieskiego (Piasek),
  • podwórko przy ul. Laryskiej 8 (Brzezinka),
  • podwórko przy ul. Powstańców 21 (Stare Miasto)

Nagrodą główną w konkursie jest ufundowane przez Prezydenta Miasta Mysłowice atestowane elementy placu zabaw, bądź instalacji na stałe wpisujących się w specyfikę danego podwórka, które będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, jak również wycieczka turystyczno - edukacyjna dla osób najbardziej zaangażowanych w przemianę ich podwórka.

Ocenie konkursowej podlegać będzie przede wszystkim widoczna, estetyczna zmiana przestrzeni podwórka, które przystąpi do konkursu. Jury złożone z mieszkańców Mysłowic oceniać będzie również  zaangażowanie mieszkańców w wdrażanie narzędzi będących w dyspozycji MOK,  kreatywność i inwencja własna podczas trwania konkursu, współpraca z jak największą ilością osób, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami podczas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca i trwać będzie do 31 sierpnia 2012 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 27 lipca 2012 wypełnionej karty zgłoszeń  na adres : Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice.

Do pobrania:

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"