11.07.2012

Konkurs na podwórkowy pamiętnik

Prezydent Miasta Mysłowice, Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na „PODWÓRKOWY PAMIĘTNIK”.

Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ma on na celu dokumentację realizacji projektu SIT.COM widzianą oczami uczestników przy wykorzystaniu takich środków artystycznych jak: plastyka, fotografia, film i słowo pisane. Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież, dorośli jak również dzieci z dorosłymi, młodzież z dziećmi, dorośli z młodzieżą. „Podwórkowy Pamiętnik” powinien dotyczyć dokumentacji podwórek znajdujących się:

 • przy ul. Bytomskiej 17,
 • między ul. Pocztową i ul. Asnyka (Wesoła),
 • przy ul. Wyspiańskiego (Klachowiec),
 • przy ul. Górniczej (Rymera),
 • przy ul. Portowej (Słupna),
 • przy ul. Świerczyny i Sobieskiego (Piasek),
 • przy ul. Laryskiej 8 (Brzezinka),
 • przy ul. Powstańców 21 (Stare Miasto).

Na zwycięzców konkursu czekają:

 • nagrody rzeczowe,
 • każdy uczestnik otrzyma wydawnictwo zawierające jego prace,
 • wystawa multimedialna ukazująca wszystkie pamiętniki biorące udział w konkursie,
 • reklama na stronie internetowej projektu SIT.COM
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 14 września 2012 r. wypełnionej karty zgłoszeń wraz z pracą na adres: Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice

Do pobrania:

ALTERFEST 2023

21-22.07.2023

Mysłowice, Park Słupna

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"