06.06.2012

Wielki Test Języka Angielskiego w Mysłowicach

Jednego dnia, 18 czerwca cała Polska napisze Wielki Test Języka Angielskiego. Na mapie Wielkiego Testu znalazły się również Mysłowice!

Szkoła językowa Wieża Babel wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości w Mysłowicach postanowili dołączyć do akcji testowania Polaków jako organizatorzy lokalni. Chcemy promować naukę języka angielskiego. Dzięki udziałowi w Teście, mieszkańcy Mysłowic sprawdzą swoje komptenecje językowe oraz pochwalą się, że Miasto Mysłowice zna angielski.

Mysłowiczanie napiszą test wielokrotnego wyboru. Uczestnicy od lat 13 napiszą test, który określi ich poziom na skali CEFR. Dzieci w wieku od 8 do 12 lat napiszą test sprawdzający ich obecne podstawowe umiejętności językowe.

Organizatorzy postanowili wspólnie ze sponsorami wesprzeć Dom Aniołów Stróżów - stowarzyszenie zajmujące się wspieraniem dzieci i rodzin, które tego potrzebują. Od każdego napisanego testu przekażemy symboliczną złotówkę na rzecz Domu Aniołów Stróżów.

Mysłowicka edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego odbędzie 18 czerwca o godzinie 10:30 w Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Grunwaldzka 7, sala widowiskowa.

Wśród uczestników testu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. ZAPRASZAMY !!!

Oficjalna strona głównego organizatora imprezy:

http://www.miastomyslowice.znaangielski.pl

AlterFest 2022

29-30/07/2022
MYSŁOWICE - PARK SŁUPNA

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"