24.10.2011

Wystawa "Represje wobec duchowieństwa śląskiego .."

Wystawa "Represje wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939-56"

Organizator: Ślōnskŏ Ferajna Współorganizator: Mysłowicki Ośrodek Kultury

9 listopada o godz. 16.00 w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 odbędzie się wernisaż wystawy „Represje wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939-56”.

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.” 

Ekspozycję przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach we współpracy z Muzeum Historii Katowic. Autorami scenariusza są Kornelia BANAŚ i dr Adam DZIUROK. I to właśnie Pani Kornelia BANAŚ przybliży - przed wernisażem - tematykę wystawy. Natomiast ks. Henryk OLSZAR -  adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnik prac Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Emila Szramka i Archidiecezjalnej Komisji Historycznej ds. zbadania stopnia inwigilacji duchowieństwa archidiecezji katowickiej przez służby bezpieczeństwa PRL, zastępca postulatora krajowego w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej oraz autor książek  „Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej”, broszury „Błogosławiony Emil Szramek - kapłan i męczennik. Zakotwiczony w Bogu”, a także redaktor książki „Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary” - wygłosi wykład "Represje wobec duchownych ze strony nazizmu i komunizmu na przykładzie księży: Teodora Walenty i Rudolfa Adamczyka".

Po prelekcji znany artysta - Marian MAKULA – przedstawi fragment swojego najnowszego dzieła po śląsku  "Kŏzanie na górze" na kanwie Ewangelii św. Mateusza. Okazją do zaprezentowania wystawy  jest 55 rocznica powrotu do Katowic (05.11.1956), po czterech latach wygnania przez władze komunistyczne (1952-56), biskupów katowickich wraz z  ks. bp Stanisławem Adamskim. Ekspozycja trafi do naszego miasta dzięki uprzejmości Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Katowicach – ks. Ireneusza TATURY, który wyraził zgodę na jej wypożyczenie.

Na wystawie zgromadzono unikalne zdjęcia archiwalne, dokumenty władz sądowych i państwowych z okresu prześladowań kapłanów śląskich przez hitleryzm i komunizm. Autorzy ekspozycji skupili się na przyczynach, skali oraz rodzaju prześladowań, jakie dotknęły wielu księży i zakonników pochodzących z diecezji katowickiej lub działających na jej terenie. Wiele miejsca poświęcono kapłanom zamordowanym przez reżim hitlerowski i zaliczonym do grona błogosławionych (ks. Józef Czempiel, ks. Emil Szramek, o. Stanisław Kubista, o. Ludwik Mzyk) oraz biskupom śląskim wysiedlonym z diecezji zarówno podczas okupacji, jak i w okresie powojennym.

ALTERFEST 2023

21-22.07.2023

Mysłowice, Park Słupna

Dofinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"