Dyskusyjny Klub Filmowy

Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych.

Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele pragniemy realizować poprzez systematyczne organizowanie:
⦁ projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, 
⦁ spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki, 
⦁ imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe. 

Jeśli kochasz dobre kino, masz wiedzę filmową i chcesz się nią podzielić, bądź też po prostu lubisz mówić i dyskutować o filmie i jego kontekstach, to dołącz do DKF-u!
Czekamy na Ciebie!

 

W ramach DKF-u organizujemy następujące cykle filmowe:
Wieczory filmowe (MOK Brzezinka)

To cykl spotkań z filmem, poprzedzonych z reguły prelekcjami na tematy związane z wyświetlanymi projekcjami. Współorganizatorami cyklu są lokalni miłośnicy kina. Warto dodać, że plakaty filmowe, które tworzone są przy okazji tych projekcji, na stałe wpisały się w przestrzeń MOK Brzezinki, w której odbywają się seanse – zdobią one hol główny instytucji.
Terminy seansów publikowane są w zakładce Repertuar.

 

Akademia dobrego filmu (MOK Grunwaldzka)
Projekcje filmowe poprzedzone prelekcjami Grzegorza Pieńkowskiego, krytyka filmowego, przewodniczącego Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Polsce.
Projekt skierowany jest głównie do młodzieży szkolnej, lecz zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych ambitnym kinem z całego świata. Wyświetlane filmy to historie nierzadko poruszające, wywołujące szereg emocji, a przede wszystkim pozostawiające wiele tematów do ciekawych dyskusji, które odbywają się po każdej z projekcji. 
Terminy seansów publikowane są w zakładce Repertuar.