Repertuar

Poniżej przedstawiamy aktualny repertuar wydarzeń Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

 

 

Bądź w sieci

Zapraszamy do darmowego skorzystania ze sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu
„Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice.”